Tarieven

  >    >  Tarieven

Het LRK nummer van Agrarische Kinderopvang Kukelekú is 163401767

Kinderopvang Kukelekú hanteert één vast tarief. Afhankelijk van het aantal dagdelen per week dat wordt afgenomen worden de jaarlijkse kosten berekend en gedeeld door 12 maanden zodat er elke maand een gemiddeld maandtarief wordt gefactureerd. In deze prijs zitten alle verzorgingsmiddelen met uitzondering van fles- en dieetvoeding.

Tarieven 2022

Ruildagenbeleid 2022 

Klik hier voor ons ruildagenreglement.

Kinderopvangtoeslag

De opvangkosten worden voor een groot deel vergoed door de overheid. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. U kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die u werkt. U moet uitgaan van de ouder die de minste uren per jaar werkt. Voor de dagopvang heeft u recht op 14 uur kinderopvang bij 10 arbeidsuren (140%).

Op de site www.toeslagen.nl vindt uw alle informatie over de kinderopvangtoeslag.