Kwaliteit

  >    >  Kwaliteit

Kwaliteiteisen

Kinderopvang Kukelekú is aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK ) en daarom maken wij gebruik van het pedagogisch beleid dat door de VAK is opgesteld. Binnen de VAK hebben wij onze licentie behaald om te werken volgens hun richtlijnen, visie en protocollen (de VAK-formule). Door middel van trainingen, overleg met partners, trajectbegeleiding, intranet, deskundigheidsbevordering en audits blijft Kinderopvang Kukelekú op de hoogte van alle landelijke ontwikkelingen en eisen in de kinderopvang.

Verantwoorde zorg
We werken daarnaast conform de Wet Kinderopvang waarmee kwaliteit en veiligheid gewaarborgd wordt.

Leidster- kind-ratio
Wij werken conform de leidster – kindratio. Dit houdt in dat wij werken volgens de landelijk gestelde wet- en regelgeving. Hiervoor gebruiken wij www.1ratio.nl als leidraad. Onze medewerkers beschikken minimaal over een PW3 Diploma.

4 ogen principe

Vanuit de overheid is er ingesteld dat er altijd goed toezicht moet zijn op de kinderen, maar ook op de leidsters.

De opzet van het gebouw van Kukelekú speelt hier al op in. Door de vele raampartijen heeft Kukelekú een open karakter. Alle slaapkamers zijn voorzien van ramen. Daarnaast beschikt de sanitaire ruimte op de peutergroep ( de Kippetjes ) ook over meerdere ramen waardoor er altijd zicht is op de leidster die aan het werk is.

De leidsters van de verschillende groepen lopen geregeld onaangekondigd bij elkaar naar binnen. Daarnaast lopen de ondernemers op onaangekondigde tijden binnen.

Tijdens de breng- en haaltijden lopen er de hele tijd ouders in en uit, waardoor er ook weer zicht op de leidster is.

 

Tussen de babygroep ( De Kuikentjes ) en de verticale groep ( de Haantjes ) zit een gezamenlijke sanitaire ruimte, waardoor er ook meer controle op elkaar is.

 

Met uitstapjes wordt er altijd een telefoon meegenomen en waar mogelijk worden de uitstapjes met zijn tweeën gemaakt.

Meldcode kindermishandeling

Kinderdagopvang Kukelekú is verplicht melding te doen wanneer er kindermishandeling of huiselijk geweld wordt vermoed.
Iedereen staat open voor signalen van de kinderen. Alleen in geval van vermoedens zal er meer gericht gekeken gaan worden en zal de meldcode worden gevolgd.

Onze pedagogisch medewerkers hebben trainingen gevolgd en Frieda heeft de training voor aandachtsfunctionaris gevolgd. Wij kunnen bij Veilig Thuis altijd terecht voor advies (anoniem).