Ziektebeleid

  >    >  Ziektebeleid

Ziektebeleid

Ik ben ziek! Mag ik nu naar Kukelekú komen?

Een ziek kind is het liefste thuis. Het begrip ziek is echter voor iedereen anders.
Om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over ons ziektebeleid treft u hieronder een aantal regels aan die wij bij Kukelekú hanteren.

Wanneer de temperatuur van uw kind 38,5°C of hoger is, wordt u telefonisch op de hoogte gebracht door ons. Hierna zal de pedagogisch medewerkster samen met u bepalen of uw kind moet worden opgehaald of niet. Een kind moet het aankunnen om in de groep mee te draaien. Sommige kinderen lopen met koorts nog vrolijk rond.

Wij vragen uw kind sowieso op te halen wanneer:

  • uw kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.
  • de verzorging te intensief is voor onze pedagogisch medewerksters.
  • het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt.

Als uw kind niet lekker is als het wordt gebracht willen wij dat graag weten. Onze pedagogisch medewerksters houden uw kind dan extra in de gaten.

Het is niet de bedoeling om uw kind een paracetamol/zetpil te geven als het die dag naar onze kinderopvang komt. Als de paracetamol/zetpil uitgewerkt is kan de koorts omhoog schieten en een koortsstuip ontstaan. Wij kunnen daar geen verantwoordelijkheid voor nemen. De pedagogisch medewerkers van Kukelekú geven dus ook 
geen paracetamol/zetpil aan uw kin.

Voor kinderziektes en of andere besmettelijke ziekten hanteren wij bij Kukelekú de richtlijnen van de GGD. Vraag bij twijfel over een besmettelijke ziekte altijd aan de pedagogisch medewerkers of u uw kind bij Kukelekú mag brengen of niet.

Ook bij krentenbaard hanteren wij de regels van de GGD, met als kanttekening: Op voorwaarde dat de plekjes bedekt of ingedroogd zijn en als de behandeling met antibiotica is gestart.

Moet uw kind op doktersvoorschrift medicijnen gebruiken? Neemt u dan de medicijnen (
in de originele verpakking) mee en bespreek de toedieningsinstructie met de pedagogisch medewerker. Zij vult dan samen met u een Medicijnverklaring in.

Wij informeren alle ouders, middels informatiebrieven op de deur in de hal, als de volgende aandoeningen zich binnen onze kinderopvang voordoen:

  • Hoofdluis
  • Waterpokken ( i.v.m. risico’s zwangere vrouwen)
  • Krentenbaard
  • Rode hond (i.v.m. risico’s zwangere vrouwen)
  • Vijfde ziekte ( i.v.m. risico’s zwangere vrouwen)