Image Alt

Oudercommissie

Sinds januari 2013 beschikt Kinderopvang Kukelekú over een oudercommissie.

De oudercommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Voorzitter: Fennanda van de Kamp, moeder van Juliëtte (Kippetjes) en Stijn & Max (Hennetjes)
 • Secretaris: Gerda Jansen, moeder van Joanne, Marijn (zitten op school) en Menzo (Haantjes)
 • Penningmeester: Anthia van Asselt, moeder van Luuk (zit op school) Iris (Haantjes) Siem (Hennetjes)
 • Nicolette Weststrate, moeder van Sjors (zit op school) en Jaron (Haantjes)
 • Nelleke van de Beek, moeder van Veerle (Hennetjes)
 • Miranda van Schoor, moeder van Madée (Kuikentjes)

Oudercommissie:

Het IBAN nummer waarop de vrijwillige bijdrage overgemaakt kan worden is:
NL 44 RABO 0166866520 t.n.v. Agrarische Kinderopvang Kukelekú

De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van de kinderen bij Kukelekú. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd én ongevraagd advies uit te brengen aan de leiding van Kukelekú.

De oudercommissie adviseert Kukelekú over het beleid ten aanzien van o.a:

 • de uitvoering (het bieden van verantwoorde kinderopvang)
 • voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
 • openingstijden
 • spel- en ontwikkelingsactiviteiten
 • klachten en klachtenregeling
 • de prijs van de kinderopvang
 • etc….

Daarnaast zullen we als oudercommissie samen met jullie als ouder(s) en met de leidster(s), helpen organiseren bij verschillende vieringen en een ouderavond. Ook verzorgen wij de dag van leidster en cadeautjes/ attenties bij bijzondere gebeurtenissen van de leidsters. Om dit te kunnen realiseren vragen we jaarlijks een vrijwillige bijdrage. De hoogte hiervan staat vrij.

De oudercommissie van Kukelekú vindt het belangrijk om ouders zoveel mogelijk te betrekken en zo samen de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen. Heb je vragen, opmerkingen, suggesties of klachten die je graag met ons als oudercommissie wil delen? Laat het ons weten!

Hoe kun je ons bereiken? Door een van ons aan te spreken of een email te sturen naar oudercommissie@kovkukeleku.nl.

 

Groetjes de oudercommissie