Image Alt

Visie

  >    >  Visie

Aangezien Kinderopvang Kukelekú is aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang ( hierna: VAK ) maken wij gebruik van het pedagogisch beleid dat door de VAK is opgesteld.

Wij hanteren de vier pedagogische basisdoelen die zijn vastgesteld door Prof. Riksen – Walraven:

  1. Het bieden van emotionele veiligheid
  2. De ontwikkeling van de persoonlijke competentie
  3. De ontwikkeling van de sociale competentie
  4. Het eigen maken van normen en waarden

Emotionele veiligheid:
We bieden de kinderen een veilige en vertrouwde omgeving in een huiselijke sfeer. De kinderen krijgen de ruimte om zichzelf te zijn en in hun eigen tempo zich te ontwikkelen. Op de groepen hebben wij vaste gediplomeerde pedagogische medewerksters staan om zo een veilige en vertrouwde basis aan de kinderen te bieden.

Ontwikkeling van de persoonlijke competentie:
Wij werken kindvolgend. Ieder kind heeft zijn eigen tempo van ontwikkelen. De kinderen worden d.m.v. de uitdagende binnen- en buitenruimte gestimuleerd in zijn/haar ontwikkeling. Alle vragen van de kinderen zullen waar mogelijk worden beantwoord.

Sociale competentie:
Op Kukelekú worden er activiteiten gepland om de kinderen in contact te brengen met elkaar. Daarnaast bouwen ze een band op met de pedagogisch medewerksters. De omgang met de aanwezige dieren , zoals bijvoorbeeld konijnen en alpaca’s bevorderen ook de sociale vaardigheden van de kinderen. Bij de dieren kunnen de kinderen hun drang tot zorgen kwijt.

Eigen maken van normen en waarden:
Bij Kukelekú gaan we met respect met elkaar om. Met de kinderen en ouders, maar ook met de dieren en de natuur. Het positieve gedrag van de kinderen wordt bevestigd, op die manier leren ze welk gedrag acceptabel is.

Mentor: 
Elk kindje krijgt een pedagogisch medewerker als mentor toegewezen. Zij is uw aanspreekpunt in het geval van vragen of zorgen. Wanneer uw kind overgaat naar een andere groep zal de overdracht tussen de beide mentoren plaatsvinden.

Tijdens de breng- en haaltijden is er tijd om de leidsters vragen te stellen over hoe de dag is verlopen of als er bijzonderheden zijn w.b.t. uw kind kunt u het ook dan melden.

Een keer per jaar worden er oudergespreken gehouden. U heeft dan een gesprek met de mentor van uw kind. Dan worden de belangrijke zaken w.b.t. uw kind besproken. Dit is voor u ook een gelegenheid om uw vragen te stellen.

Heeft u zelf behoefte aan een gesprek tussendoor kunt u dit altijd aanvragen. Dit doen de leidsters ook wanneer hier reden toe is.

Voeding
Alle voeding bij Kukelekú is zo gezond waar mogelijk. Kant en klaar, bewerkt voedsel is steeds meer te krijgen, het is ‘makkelijker’ en gewoon geworden. Daarom vinden wij het belangrijk dat kleine kinderen al een gezonde basis mee krijgen. Ons beleid is erop gericht dat wij geen snoep aan de kinderen aanbieden. Wel worden er gezonde tussendoortjes aangeboden.

Voeding is van grote invloed op de ontwikkeling van het jonge kind. Het is van belang voor de smaakontwikkeling en de opbouw van het fysieke lichaam. Wij geloven dat kinderen zich op sociaal en cognitief gebied beter kunnen ontwikkelen als zij een gezond lichaam hebben. Kinderen staan open voor nieuwe dingen als zij zich goed voelen. We besteden veel aandacht aan voeding, omdat wij dit belangrijk vinden. Het is namelijk de bedoeling dat kinderen gedurende de dag genoeg energie hebben om te kunnen spelen en zich te kunnen ontwikkelen.

Net zoals een auto pas kan rijden als hij brandstof heeft, heeft ons lichaam ook energie nodig om te kunnen spelen. Gezond eten is als bouwstenen voor je lichaam. Denk maar aan losse duploblokken, die samen een fantastisch huis maken. Zonder die stevigheid, zakt het zo in elkaar. En hoe meer mooie blokjes, hoe groter het bouwwerk!

De producten die wij aanbieden gebruiken wij dan ook omdat we van mening zijn dat dit gezond en goed is voor de lichamelijke ontwikkeling van het jonge kind. Met het uitkiezen van de producten is er gelet op de ingrediënten en de voedingsstoffen die het product bevat. We letten erop dat het eten en drinken wat we aanbieden gevarieerd is.

Dit houdt in:

  • Wij houden van water! In veel producten zit suiker verborgen, ook in drinken. Daarom leren we de kinderen om water en lauwwarme thee te drinken. Af en toe krijgen de kinderen voor de variatie limonade waar minimaal suiker aan toegevoegd. In de zomer voegen we groente/fruit toe aan het water. Bij het brood eten krijgen de kinderen volle melk aangeboden.
  • Veel fruit en groenten. In de morgen eten we samen met de kinderen fruit. ’s Middags rond een uur of 3 krijgen de kinderen rauwkost.
  • Tussendoortjes zonder toegevoegde suikers met voedingswaarde. Denk hierbij aan rozijnen, crackers met groentespread/appelstroop/pindakaas, koekjes van de Kleine Keuken. Incidenteel wordt er wat gebakken met de kinderen of wat aangeboden wat wel voorbewerkte producten bevat.
  • Wij eten en drinken samen aan tafel. We hebben vaste eetmomenten waarop we samen met de kinderen eten. Het is een rustmoment van de dag.
  • Samen eten en drinken is ook beleven. De voeding wordt zo veel mogelijk klaar gemaakt waar de kinderen bij zijn. Het fruit wordt aan tafel gesneden, het brood aan tafel gesmeerd en uit de groentetuin plukken we tomaatjes of aardbeien. Zo ervaren kinderen het proces.

Het kan voorkomen dat uw kind bepaalde voeding niet mag eten of drinken (i.v.m. een allergie of voedselintolerantie). In overleg met onze medewerkers kan er dan worden gezocht naar een alternatief. Wij verwachten dat de kinderen al ontbeten hebben als ze naar Kukelekú komen.