De boerderij

De boerderij Donkersgoed is al sinds 1846 is het bezit van de Familie Esveld.

 

Lange tijd was de boerderij een gemengd bedrijf met verschillende veetakken.
Daar is geleidelijk verandering in gekomen door omschakeling naar een volwaardig pluimveebedrijf.

Het pluimveebedrijf bestaat uit 2 stallen waarin biologische legkippen worden gehouden.
Dit houdt in dat de kippen meer ruimte hebben om te leven dan de gangbare kippen, ze krijgen biologisch voer en hun snavel wordt niet gekapt (het puntje er afgehaald ).
Daarnaast mogen de kippen ook gedurende een groot deel van de dag naar buiten.
De uitloop van  de kippen  ligt onder andere naast de speelruimte van de kinderen.

Door de uitbreiding en modernisering is een voormalige kippenstal leeg gekomen. Deze is omgebouwd tot een professioneel kinderdagverblijf