Oudercommissie

Sinds januari 2013 beschikt Kinderopvang Kukelekú over een oudercommissie.

De oudercommissie bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Arianne Hilbers moeder van Jeftha en Matthias

Penningmeester: Hanneke Grevengoed moeder van Julia

Secretaris: Marieke Broekhuis moeder van Femke en Marith

Algemeen lid: Heidi Foppen moeder van Norah

                          Diëne van Wingerden moeder van Boaz

De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van de kinderen bij Kukelekú. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd (en ongevraagd) advies uit te brengen aan de leiding van Kukelekú.

De oudercommissie adviseert Kukelekú over het beleid ten aanzien van o.a:

  • de uitvoering (het bieden van verantwoorde kinderopvang)
  • voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  • klachten en klachtenregeling
  • de prijs van de kinderopvang

Daarnaast zullen we als oudercommissie samen met jullie als ouder(s) en met de leidster(s), helpen organiseren bij verschillende vieringen en een ouderavond.

De oudercommissie van Kukelekú vindt het belangrijk om ouders zoveel mogelijk te betrekken. Wij willen dus graag weten wat ouders bezighoudt en te maken heeft met de opvang bij Kukelekú.

Om de oudercommissie te kunnen bereiken, heeft de oudercommissie een apart emailadres  waarop ze bereikbaar zijn voor vragen, opmerkingen, suggesties, klachten en alles waarvan je denkt dat de oudercommissie aan kan gaan. Dit emailadres is:

oudercommissie@kovkukeleku.nl