Visie

Aangezien Kinderopvang Kukelekú is aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang ( hierna: VAK ) maken wij gebruik van het pedagogisch beleid dat door de VAK is opgesteld.

 

Wij hanteren de vier pedagogische basisdoelen die zijn vastgesteld door Prof. Riksen – Walraven:

1. Het bieden van emotionele veiligheid

2. De ontwikkeling van de persoonlijke competentie

3. De ontwikkeling van de sociale competentie

4. Het eigen maken van normen en waarden

 

 

Emotionele veiligheid:

We bieden de kinderen een veilige en vertrouwde omgeving in een huiselijke sfeer. De kinderen krijgen de ruimte om zichzelf te zijn en in hun eigen tempo zich te ontwikkelen. Op de groepen hebben wij vaste gediplomeerde pedagogische medewerksters staan om zo een veilige en vertrouwde basis aan de kinderen te bieden.

Ontwikkeling van de persoonlijke competentie:

Wij werken kindvolgend. Ieder kind heeft zijn eigen tempo van ontwikkelen. De kinderen worden d.m.v. de uitdagende binnen- en buitenruimte gestimuleerd in zijn/haar ontwikkeling. Alle vragen van de kinderen zullen waar mogelijk worden beantwoord.


Sociale competentie:

Op Kukelekú worden er activiteiten gepland om de kinderen in contact te brengen met elkaar. Daarnaast bouwen ze een band op met de pedagogisch medewerksters. De omgang met de aanwezige dieren , zoals bijvoorbeeld konijnen en schapen bevorderen ook de sociale vaardigheden van de kinderen. Bij de dieren kunnen de kinderen hun drang tot zorgen kwijt.

 

 

Eigen maken van normen en waarden:

Bij Kukelekú gaan we met respect met elkaar om. Met de kinderen en ouders, maar ook met de dieren en de natuur. Het positieve gedrag van de kinderen wordt bevestigd, op die manier leren ze welk gedrag acceptabel is.