Tarieven

 

Het LRK nummer van Agrarische Kinderopvang Kukelekú is 163401767

Kinderopvang Kukelekú hanteert één vast tarief. Afhankelijk van het aantal dagdelen per week dat wordt afgenomen worden de jaarlijkse kosten berekend en gedeeld door 12 maanden zodat er elke maand een gemiddeld maandtarief wordt gefactureerd. In deze prijs zitten alle verzorgingsmiddelen met uitzondering van fles- en dieetvoeding.

 

Tarieven en voorbeeldberekeningen 2017 Kinderopvang Kukeleku

 

Let op: de sluitingsdagen van Kukelekú zoals die bij openingstijden worden vermeld vallen buiten het contract en worden niet meegerekend in het gemiddelde maandtarief!

 

Hele dag                                           7.30-18.00            10,5 uur   

Dagdeel ochtend                            7.30-13.00              5,5 uur

Dagdeel middag                          12.30-18.00               5,5 uur

Voor een goede hechting tussen leidsters en kinderen hanteren wij een minimale afname van 2 dagdelen of 1 hele dag per week.

Ruildagen

Wanneer uw kind door ziekte of vakantie niet op Kukelekú komt krijgt u deze dag als ruildag. Deze moet binnen het lopende kalenderjaar worden geruild.

Aan het einde van het jaar maken wij de balans op. Zijn er dan het afgelopen jaar meer extra dagen opgenomen dan er aan ruildagen zijn, wordt er in januari een extra factuur gemaakt om dit te verrekenen.

Heeft u nog ruildagen open staan dan komen deze helaas te vervallen.

 

De mogelijkheid voor de inzet van een ruildag is afhankelijk van de beschikbaarheid binnen de planning. We zullen voor een ruildag geen extra leidster inzetten.

* februari 2017- mei 2017 aanvragen ruildag/ extra dag:

In bovenstaande periode (verlof Frieda)  is het mogelijk om op de volgende manieren een aanvraag te doen:

Via Whatsapp is in deze periode niet mogelijk!  Aanvragen kan via de mail, administratie@kovkukeleku.nl en/of telefonisch op 0341-701516. Aanvragen via de mail worden op de dinsdag, woensdag en donderdag verwerkt. Deze dagen is Bernadet beschikbaar op kantoor.
Bij dringende aanvragen op de maandag en vrijdag kunt u op 0341 701516 bellen indien u een extra dag wil aanvragen voor de dinsdag of maandag erna.

We hopen op uw begrip en vanaf juni zal Frieda weer volledig aan het werk gaan.

 

* Vanaf 1 juni 2017:

De aanvraag voor een ruildag/extra dag kan ALLEEN bij Frieda, via de mail: welkom@kovkukeleku.nl  of Whats app 06 –  13281589.

Gaat het om een extra dag op korte termijn neem dan telefonisch contact op met Frieda op

06 –  13281589.

Kinderopvangtoeslag

De opvangkosten worden voor een groot deel vergoed door de overheid. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. U kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die u werkt. U moet uitgaan van de ouder die de minste uren per jaar werkt. Voor de dagopvang heeft u recht op 14 uur kinderopvang bij 10 arbeidsuren (140%). Op de site www.toeslagen.nl vindt uw alle informatie over de kinderopvangtoeslag.