Nieuws

Volg onze tweets over de belevenissen op de boerderij via facebook en/of twitter

 

* 30 juni Bouw uitbreiding verloopt voorspoedig.

De afwerking van de nieuwe groep is in volle gang. Aannemersbedrijf Aalten zal over enkele weken de uitbreiding opleveren. Na het opleveren kan het inrichten beginnen.
Inmiddels zijn alle ouders ook op de hoogte gebracht van de personeelsbezetting voor de nieuwe groep ‘de Haantjes’
Maandag 3 augustus gaan de deuren open voor de eerste kinderen.

 

 

* april Uitbreiding Kinderopvang Kukelekú

Het kinderdagverblijf gaat uitbreiden met een extra groep. Op dit moment wordt er een groep bijgebouwd die plaats biedt aan 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De nieuwe groep wordt gebouwd volgens onze pedagogische visie, dat betekend veel ruimte, veel licht en een rustige prikkelarme uitstraling waarbij buitenspelen voorop staat.

In augustus zal de nieuwe groep van start gaan.

 

* 27-4 Geslaagde optocht met koningsdag in Putten

Koningsdag 2015

 

* 20-2 Compilatie filmpje van de voorleesdagen met Boer Boris

 

* 4-2 Kinderopvang Kukelekú doet mee aan een onderzoek naar de meerwaarde van agrarische kinderopvang. Onderzoekers van Wageningen UR gaan kijken naar de aspecten die uniek en kenmerkend zijn voor kinderopvang op de boerderij. Ze zoeken antwoord op de vraag óf en hoe de agrarische kinderopvang specifieke meerwaarde heeft en welke uitwerking dat heeft op de kinderen.   Over de resultaten zullen we nader berichten.

* 21-1 Voorleesdagen van start met Boer Boris op de trekker.

         

* 15-11 Uitslag Klanttevredenheidsonderzoek.  Het gemiddelde rapportcijfer welke ouders onze kinderopvang geven is een 8,96 !

We zijn erg blij met het resultaat van het klanttevredenheidsonderzoek welke in oktober heeft plaats gevonden.  56% van de ouders heeft meegewerkt aan dit onderzoek waardoor we een goed beeld gekregen hebben van onze kinderopvang en welke dingen we kunnen verbeteren.

Mooi om te zien dat ouders veel voordelen op noemen om te kiezen voor  agrarische kinderopvang:

Contact met dieren. Veel naar buiten gaan. Dichtbij de natuur dmv moestuin, fruitbomen, maïsveld.   Lekker de ruimte hebben en genieten van de natuur. 

Actief buiten zijn. Veel ruimte om het gebouw. In aanraking komen met dieren.

De ruimte, buiten, beestjes en natuur. Ook het kind volgend werken of zonder klok werken vinden wij heel goed.

* 6-11 Inmiddels geniet onze leidster Danielle van haar zwangerschapsverlof en binnenkort begint het verlof van Arianne. De vervangers Henriette en Henriet zijn inmiddels ook begonnen bij Kukelekú. We wensen Danielle en Arianne een fijne zwangerschapsverlof toe en we gaan jullie zeker missen. Onder het kopje team vindt u alle pedagogische medewerkers die werkzaam zijn bij Kukelekú

* 25-10 Nieuwe tarieven voor 2015 zijn bekend. Klik hier voor voorbeeldberekeningen en onze tarieven van 2015

 

* 8-10 Op maandag 8 september is Kinderopvang Kukeleku geïnspecteerd door de GGD. Lees hier het inspectieverslag  Vorige inspectieverslagen zijn in te zien op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

* 17-9 Leidsters Kinderopvang Kukelekú in het zonnetje